Keom Sakedap

Wednesday, August 31, 2005

Sarua Gejulna

Beus ngarandeg sakeudeung dipalebah pintu tol Bekasi Timur, supirna ngarawel gado panjaga tol, eh kartu tol , terus ngadius deui nuju ka wetankeun, sora mesinna ngagaur handaruan. Najan sora mesin matak rawing daun ceuli,tapi bubuhan jalanna lempeng tur rata sarta banna buleud teu burung Kohir ngaguher sare tur nganjang ka alam pangimpian. Keur ngeunah ngeunah ngaguher, gurubug Kohir ngalilir lantaran ramo kenek anu keusrak tur koromod ku oli, noel kana taktakna bari pok nanya. " Medang ?" Kohir ngan ukur unggeuk, hatena mentegeg ambek lantaran keur ngeunah ngeunah ngimpi duet jeung Ira Swara dina acara sang bintang, ngadadak kapotong. "Jadol...kaya kieu mah teu meunang dewek senang yeuh, cik atuh sabar ari menta ongkos teh, da dewek ge moal kamana mana !"Kohir ngagerentes bari ngusiwel ngodok duit tina dompetna, song diasongkeun. "Sajalmi ?" pokna deui bari ngareret kanu gigireun. "Muhun !" Tembal Kohir bari pipilueun ngareret. Karek sidikeun yen batur sabangkuna teh awewe, rupana enya geulis da awewe ngan teu sangolenyay Bella Saphira. " Lakadala lumayan eung aya heureuy heureuyaneun !" Kohir ngadadak kumetap. Dasar lalaki teu kaop aya nu herang sok lat poho kanu belewuk , padahal balik kalembur teh ngahaja nek ngalongok "mawar bodas" anu geus lila tara diteang.

"Aya ku cua eta kenek abong ka awewe menta ongkos ge meuni ngahaja dililakeun !" hatena noroweco. Asa teu gugur teu angin, basa kenek jeung nu gigireunana semu nu otel, hatena ngadadak nyongkab panas, padahal kabogohna lain,wawuh ge encan, ngan ukur batur sabangku. " Na jadi timburu kuda kieu aing teh, keur lieur kitu ?" bari gap kana tarangna. "Naha da tiis geuning!"

Cibitung, Cikarang ngan sajorelat kaliwat, sajongjongan Kohir ngahuleng, dina hatena nyangkaruk dua pilihan, naha mending nuluykeun ngaguher deui bari susuganan Ira Swara daekeun diajak duet deui, atawa mending ngoconan anu gigireun. Bet asa kaparengan deuih , pitunduheunana ngadadak leungit, teuing ngorolos kamana. " Nyalira ?" Kohir mimiti muka obrolan. "Iyaaaah!" jawabna, sorana halimpu persis sora sang operator party line anu keur on air. "Bade ka Sumedang ?" Sora Kohir rada dilentongkeun " Iyaaah !" jawabna deui. " Sumedangna palih mana ?" Kohir beuki panasaran. "Tahu nggak gunung Tampomas ?" manehna malah malik nanya. Hag siah naha geuning ngomongna bet letter "B" mamalayuan sagala. "Kantenan atuh terang mah, pan sakitu ngajegrigna !"Kohir heran naha ditanya alamat bet jor jor ka Tampomas sagala. "Kalo tau.... kampung sayah enam puluh kilo meter dari situh !"pokna deui.
" Kearah mana atas atawa bawah ?" ceuk Kohir, kawas embung kasaing gejulna.
"Yah pokonya dua kali naek angkot dari situh !"
" Oh..pasti nami lemburna Cibiuk nya ?" Kohir nyoba nyoba nebak bari jeung asal asalan.
" Geuning terang ...muhun eta Ci..ci..biuk !" Ngajawab bari jeung semu nu era pedah kanyahoan ngaran lemburna.
" Sikasebelan mun titatadi ngomong teh, ieu mah bet mamalayuan sagala, matak rabeng tai ceuli !" Kohir ngagerentes deui.

Ari dibarengan ku ngobrol mah teu karasa beus teh geus nepi ka tungtung tol. " Kopo kampeeek abisss !"kenek kadenge ngagorowok bari ngetrekkeun duit kencring kana panto. Panumpang anu nek turun paheula heula tuturubun, sabalikna padagang asongan malah paheula heula naek, atuh jadi padedet dilawang panto, antukna silih dupak jeung silih seging.
" Punten nepangkeun abdi Kohir Jumadirangkir bin Sukinta, rerencangan sok nyebat ka abdi Jeffry !" ceuk Kohir pedah titatadi ngobrol can ngawanohkeun ngaran.
" Oh sami abdi ge nepangkeun nami abdi Odah Saodah Warohmah Mawadah binti Sumpena, asli ti Cibiuk, tong asa asa sebat wae abdi Sandra !"
" Ari di Batawina damel ?" Kohir tetelepek
" Sadamel damel di komplek perumahan Pondok Indah !"
" Manaeun bumina Inul ?" Kohir langsung nyamber nanyakeun imahna Inul, lantaran basa nongton hot gosip di tivi imah Inul anu harga miliaran ayana didinya.
" Puguh pagigir gigir pisan, malihan upami nuju nyalse, mba Inul sok ngahaja ka abdi miwarang nyiaran !"
" Baruk !"
" Lah lumayan gaduh side job, margi upami kenging sok diartosan, kenging kuar sok dietang saratus rebu sasiki, atuh upami kenging kutu sok dietang lima puluh rebu sasiki !"
" Sakali nyiaran sok kenging sabaraha kitu ?"
" Lumayan kuar sok kenging lima, kutuna tilu siki, ari akang damel dimana ?" Sandra alias Odah malik tetelepek.
" Ah sadamel damel...pami dipercanten mah damel di Balai Penelitian Tongo jeung Tuma !"
" Di bagean naon kang ?"
Karek ge nek pok ngajawab, cekit sora erem nyiricit, jedak tarang Kohir anu legana sahektar nenggar tungtung jok.

Ambon Sorangan

Cau ambon dikorangan kanyere kapipir pipir, Chu Eng Lay ambon sorangan Nyo Cho Sang mah teu mikir mikir. Dua duana sarua pakeukeuh keukeuh, Chu Eng Lay keukeuh bogoh, kitu deui Nyo Cho Sang keukeuh embung, malahan hate Nyo Cho Sang kalahka ngait ka ko Boen Haw bujang lapuk anu boga pabrik hio diwewengkon Mauk. Abong rupa ko Boen Haw mirip Tao Ming Tse atuh jadi bahan rebutan amoy amoy saantero pecinan. Teu saeutik wanoja anu ditampik sapiasihan, ditolak sapajodogan, kitu deui Nyo Cho Sang ngan ukur bisa ngegel curuk, malahan ayeuna mah tibalik, cau ambon dikorangan kaliki kapipir pipir, Nyo Cho Sang ambon sorangan ko Boen Haw mah teu mikir mikir,sabab hate ko Boen Haw geus kajamparing ku Chi Mei Lan wanoja camperenik, palayan toko elektronik di wewengkon Glodok.

Ayeuna mah karek karasa kumaha rasana ditampik ku awewe, peurih asa digerihan terus dipurulukan ku uyah kidul, teu disangka titadina geuning Chi Mei Lan teh, saeutik oge teu kabrongbroy ku rupa sumawona ku harta banda, sanajan enya ko Boen Haw teh teu dipiceun sasieur mirip personil F4, atawa saliwatan mah mirip Roger Danuarta, kitu deui hartana, bru di Panjalu ngalayah diaderah Bayah, tapi katresna Chi Mei Lan geus kadung dipuntangkeun ka Thai Khu Chiang anu sareretan mirip Ferry Salim pemeran utama pilem Cha Bao Khan. Dasar Thai Khu Chiang kaleuwihan ditaksir ku Chi Mei Lan anu demplon siga bapau eusi daging hayam, eh kalahka naksir Shoe Ming Soei mojang desa asal Pontianak anu karek sabulan ngumbara ka Jakarta.

Sapoe samemeh imlek ngahaja Thai Khu Chiang tandang ka imahna di Petak Sembilan, mawa kueh karanjang jeung jeruk bali sadingkul. Dihandapeun caangna lampu lampion Thai Khu Chiang nembrakeun eusi hatena yen manehna rumasa kapentang gondewana Shoe Ming Soei. Asup akal mun Thai Khu Chiang kapengpeongan tur kabungbulengan, saha lalakina atuh anu teu kabengbat ku kageulisan Shoe Ming Soei,sanajan asal ti padesaan tapi Shoe Ming Soei lir titisan dewi Kwan in. Sakedapan Shoe Ming Soei ngan ukur ngabetem basa ditanya eusi hatena, Thai Khu Chiang tambah panasaran campur hariwang, boa boa cintana nogencang. " Pasihan waktos !" kitu nu kaluar tina biwir ipis Shoe Ming Soei minangka jawabanana. Teu beak kasabaran ,waktu cia taokai (dahar bareng maleman imlek ) di hotel mandarin, Thai Khu Chiang menta jawaban nu pasti, leungeuna ngasongkeun angfaw tanda kadeudeuh anu eusina taya lain konci ruko nu aya dikampung china,diwewengkon kota wisata Cibubur. "Mangga atuh, ari hoyong kapastian tiabdi mah !" Shoe Ming Soei ngarandeg, ramona nu lentik nyelang heula ngaragamang kana angfaw, dua detik angfaw teh geus pindah kana tas manehna, geus kitu neruskeun hanca cumaritana. Barang rengse cumarita Thai Khu Chiang lir besi atah meuleum, ambek pacampur jeung reuwas, reuwas nandingan dibentar gelap tengah poe ereng ereng. Ambek lantaran angfaw geus pindah tempat, atuh reuwas lantaran Shoe Ming Soei wakca balaka yen manehna kalahka bogoh ka Barongsai.

Cau ambon dikorangan kanyere dijieun bongsai, Thai Khu Chiang ambon sorangan, Shoe Ming Soei mah kalahka ngudag barongsai.

Tuesday, August 16, 2005

Tamu Atahadol

Bada isya kurutak Juhe datang ti panyabaan bari jeung rarebo kukasono, rangkibung ku rasa rindu lantaran meh tilu bulan teu balik kalembur. Ti terminal keneh beungeut pamajikanana geus ngongkolak wae dina panon, kumejot hayang geura numplekeun rasa kasono. Kituna mah pantes, da waktu ditinggalkeun nyaba, sasatna keur anyar papangantenan keneh. Ningali salakina datang, Sari anu keur anteng nonton sinetron dina tivi, langsung ngabageakeun ku paroman anu marahmay tanda gumbira.

" Damang kang ?!" pokna bari solongkrong ngajak sasalaman. Dua dampal leungeunna patarema. Seeer jeduuud ! Jeleguuur.....!! Dua rasa diadu ngajadi hiji, lir ombak laut kidul anu keur meujeuhna motah.
" Alhamdulillah, kumaha sawalerna ?" ngajawab semu haroshos.
" Pangesto kang !" dijawab ku Sari anu teu weleh dipasieup ku imut anu ngagelenyu.

Wanci geus nunjukeun jam dalapan peuting, hawa geus mimiti nyilingit tiris, Juhe siga nu geus teu sabar, panonna meus meus ngareretan lawang panto kamar, ari Sari jongjon nyolokan chanel tivi ku gagang sapu minangka remotna.

" Kang bilih bade leleson, mangga tipayun abdi bade ngoncian panto heula !" ceuk pamajikanana surti. Karek oge nek cengkat ngajungjung, tiluar aya nu uluk salam.
" Assalamu alaikum !" sora semah meuni nyelengkeung.
" Waailakum salam !" Dua duana meh bareng nembalan,hatena sarua pada pada mentegeg.
" Sikasebelan aya aya wae !" kitu meureun nu ngarakacak dijero hatena.
" Geuning silaing, Bro aya naon euy peuting peuting !"
" Puguh ngahaja euy, da ngadenge aya beja yen ente datang, nek menta ududeun !"
" Kaparengan can meuli euy poho !" Juhe alesan, padahal dina kantongna aya kana dua selopna.
" Keun wae atuh ari kituh mah, nek ngadon lalajo siaran mengbal we dina ditivi, kaparengan aya siaran langsung liga inggris, tas acara mengbal bejana aya acara siaran langsung wayang golek sapeuting jeput !" ceuk Ibro teu euleum euleum. Ngadenge kitu angeun Juhe ngadadak seueul, maenya nek ngadeluk maturan semah,ngan dipikir deui maenya aya semah dibuburak titah kaluar.

" Nyi suguhan atuh, maenya semah dianggurkeun wae, pan cikopi pait mah aya lin ?"
" Mangga kang !" satengah kapaksa, Sari ngojengkang kadapur nek nyieun cikopi jang tamuna.
Keur guntreng ngobrol,pes listrik teh ngadadak pareum, Ibro anu kadedemes nongton mengbal handeueuleun, manehna gura giru balik lantaran inget kapamajikanana lamun pareum listrik teh sok kuwawang keweweng neangan cempor.
" He...lain teu sono dewek nek balik euy !" ceuk Ibro bari ngajaweng lampu senter anu tadi dibawa.
" Heueuh jig...kahade dijalan poek, mangkaning imah dewek mah pan mencal jauh tibatur !" Hate Juhe asa bungangang.

Heuleut sababaraha waktu, bray listrik teh caang deui, Sari nyerengeh seuri bari nyampeurkeun ka Juhe pok ngomong.
" Aman ayeuna kang teu kudu diusir geuning semah teh !"
" Naha dikumahakeun kitu listrik teh bet kawas nu ngarti ?"
" Ku abdi meteran listrikna diturunkeun kang, keuheul atuh da !"
" Hebat lah !" Juhe ngacungkeun jempol.
" Ayeuna bade neraskeun nongton mengbal atawa bade leleson kang ?"
" Raosan mengbal dikamar yu...urang ngadu pinalti jeung akang !"

Kakara ge nek singgolehe, diluar kadenge aya nu gura gero.
" He...geus teu aliran deui euy...nek nuluykeun lalajo tea !" Horeng nu gura gero teh Ibro.
Nu dikamar simpe euweuh nu nembalan,nu kadenge sora si Ibro gura gero deui.
" Adeuw suku aing..suku aing kagencet !" bari terus lumpat balik deui kaimahna.
" Nya kunaon ari si Ibro make ceuceuleuweungan kitu ?" ceuk Juhe ngaharewos.
" Puguh ku abdi dilawang panto di pasangan senteg beurit kang !"
" Heuheuy hebat euy....eh tuh nya jadi poho...ari tadi geus sabaraha tendangan pinalti teh ?"
" Pami teu lepat....nembe tilu kang !"
" Har lain karek dua ?!"
" Huz sok korupsi...sok atuh uihan deui tihiji!"
" He..he...kau tau yang ku mau...kemon beiy beuh !" ceuk Juhe bari singkil deui

Tuesday, August 09, 2005

Calon MinantuDasar si Euis mah rayungan, aya Jumad kulap kelep dilayanan, aya Badrun kucap kiceup langsung nempel, aya Kohir kalalar kililir kapipir langsung naksir, atuh puguh we pas malem minggu tilu tiluna datang. Kituna mah pantes saha lalakina, mun dibere hate ku awewe teu langsung disusul tepus, teu dibere ge kadang sok keukeureuweut.

Ningali nu datang aya tiluna, bah Jelug bapana si Euis haripeut cakah cikih pacampur jeung reuwas, sabalikna Euis mah kalem we siga nu euweuh karingrang.
" Teu salah eta teh kabogoh hidep aya tiluna ?" ceuk bah Jelug ngaharewos ka Euis.
" Muhun bah, puguh abdi ge bingung margi tilu tiluna lolos electrocal treshold, tilu tiluna langkung ti 3% tos mahugi ka abdi !" jawab Euis ngajelaskeun.
" Jadi kudu kumaha atuh, da pamohalan dipilih tilu tiluna ?"
" Mangga ku abah talek heula, visi sareng misina !"
" Mun geus ditanya visi jeung misina, terus nanya naon deui ?"
" Upami tos terang visi sareng misina, karek taros program 100 harina !"
" Heug atuh ari kitu mah !" ceuk bah Jelug bari terus muru ruang tamu.
" Eheeemmmmmmm !" bah Jelug dedehem. Kontan tilu tiluna ngarenjag, padahal harita keur anteng silih pelong,silih polototan,silih herengan, ngan henteu ari keur silih cakar mah.

Sabada ngenalkeun jeung ngobrol ngaler ngidul, kakara bah Jelug ngomong anu ngajurus ka masalah anakna.
" Kieu nya abah mah, salaku sepuhna Euis wajib naros ka sadayana, ngan abah ge sakedikna tos surti maksud sarumping kadieu teh panginten sanes jabung tambuh laku, sanes lunta tanpa seja, sanes kitu ?" ceuk bah Jelug ancad pisan.
" Leres pisan bah !" tilu tiluna ngajawab ampir bareng.
" Kukituna abah mah bade langsung we naros kasadyana, naha bade leres leres miharep ka Euis teh ? Upami bade leres leres, naon visi sareng misina? Cobi jang Jumad heula !" ceuk bah jelug bari ngareret ka Jumad anu diukna paling pojok.
" Sumangga Bah...singketna kieu Bah, dumasar kana saling cinta, atuh platform katresna anu sami, sareundeug saigelan, silih asah silih asuh, nya abdi teh gaduh tekad hoyong mileuleuheungkeun anak abah, tah kitu Bah !"
" Oh sae...sae..ari ujang kumaha ?" bah Jelug neuteup seukeut ka kandidat kadua nyaeta Badrun.
" Sami sareng nu ti payun !" jawab Badrun pondok.
" Ari ujang ? cik cik cik..abah hoyong terang naon visi sareng misina ?" tanya bah Jelug ka Kohir.
" Saleresna abdi ge sami sareng kandidat sanesna Bah !"
" Oh kitu..ayeuna patarosan abah nu kadua. Naon anu nek dijalankeun 100 poe kahareup, upami haridep diparengkeun ngajodo ka anak abah..sok saha heula ?"
" Abdi Bah !" Badrun sumanget.
" Moal kantos 100 dinten, abdi bade ngadamel gedong sigrong, meser mobil mewah, jalan anu kalembur abah bakal leucir diaspal, tah kitu Bah !"
" Abdi ge sami sareng Badrun..Bah !" Kohir langsung nyamber. "Ngan aya langkungna...salami 100 dinten dijamin neng Euis bakal lalieur sarebel, pondokna namah teu kantos sataun satengah ti nikah insyallah bakal masihan incu, nya etang etang hadiah kanggo abah !"
" Oh..sae..sae..sae pisan ! Tah ari jang Jumad ?" bah Jelug ngareret ka Jumad.
" Ari abdi mah teu kedah ngantosan 100 dinten bah, dalah ayeuna ge neng Euis tos lalieur sarebel, upami teu percanten mah taroskeun wae ka jinisna !" ceuk jumad anteb
" Bener eta teh Euis.... ?" bah Jelug kekerot.
" Leres bah...abis kang Jumad lebih kul sih !" jawab Euis bari ngeluk tungkul.
" Behna mah pangacakan batur...dewek Bedoooo !" Badrun ngabengbeos.
" Sarua dewek ge teu sudi abrig-abrigan ari seken mah, kajeun bedo.... bedoooooo !" Kohir ngabecirr.

Kumis BaplangJANG Dadang bujang gandang urang Sela Gedang, gandang lantaran boga kumis baplang sangadulang. Najan gandang geuning teu jadi jaminan payu ka mojang lenjang. Kukituna sakapeung sok humandear tur ngarasa kaluman lantaran geus lana teuing ngabujang. Manehna hariwang lamun lila teuing ngabujang pakarangna bisi karatan lantaran lila teuing dina jero sayang. Lain teu hayang cenah neangan ubar karatan disisi jalan tapi inggis kubisi rempan kusugan. Keun wae cenah pakarangna karatan tur pipi karadak jarawatan, daripada kudu mayar tur ngeunahna ngan saentragan bari ahirna pakarangna panyakitan.

Sabar jeung sabar , sugan jeung sugan sabada lebaran, aya mojang lenjang kumalayang tur eunteup dina sayang jang Dadang. Lamun tea mah aya, meureun ku jang Dadang teh langsung diajak makalangan tur diajak galungan sabada walimahan sarta diajak lalayaran ngambah sagara kaendahan dina mangsa peuting munggaran.

Sakedetan tarang jang Dadang kerung sorangan, mikiran nu bakal karandapan, naha mun boga pamajikan bakal kaparaban kalayan hirup bisa senang sabab keur sorangan ge mungguh ripuh loba kahayang nu can kasorang, komo deui geus maraban duaan jeung pamajikan, asa pamohalan bakal senang lantaran jang Dadang masih pangangguran alias can boga pakasaban.

Dasar gurat awak sisit kadal, nu didago dago tacan jonghok, nu lenjang tacan kabandang, kitu deui nu bahenol can wae norojol, nongtot jodo kasebutna dicap jomlo salilana.
" Boa boa enya Euis Demplon nampik sapajodogan teh gara-gara kumis aing!" Gerentes jang Dadang bari ngusapan kumis baplangna. Najan ceuk paribasa, lalaki mah ditampik paranti ditolak biasa, tapi tetep we mun karandapan, sok ngajedug kana jajantung, ngaganjel kana angen, hate peurih asa digerihan, kitu deui nu karandapan ku jang Dadang harita.
" Cik atuh mun nolak mah nolak we, ulah tudah tuduh kana kumis sagala anu teu tua teu dosa !" ceuk jang Dadang gegerendengan sorangan, basa ras inget deui ka ucapan Euis Demplon, anu nolak cintana kalayan dibumbuan ku alesan sieun digadil ku kumisna lamun seug manehna jadi bebenena.

Bakating kuhayang ngabandang Euis Demplon anu super herang, kabejakeun jang Dadang luluasan ngurud kumisna anu baplang. Leumpang ngagandeuang seja nepangan sang mojang anu lenjang. Sanggeus nepi kapakarangan, kasampak Euis Demplon keur dikaleng ku sang juragan bari terus sing sulusup kana sedan. Biur indit ngadon senang senang duaan. Hate jang Dadang kumalayang, cimata teu karasa ngeumbeung ngagenclang, hanas kumisna geus bolenang tapi simojang tetep teu kabandang, malahan geus dikeukeuweuk ku juragan anu cenah boga pabrik mobil sedan, anu kumisna geuning leuwih baplang ti jang Dadang. Deudeuh teuing jang Dadang iraha atuh nek mungkas ngabujang, naha nungguan jadi deui kumis baplang atawa nungguan boga mobil kijang ?

Kisah Karsih di SakolaKISAH KARSIH DI SAKOLA
Ceuk batur, mung uing direndengkeun jeung Dian Sastro cenah kawas beubeulahan terong. Tapi aya oge nu ngomong mirip Bella Saphira, atuh ceuk sawareh deui uing teh leuwih mirip bentang sinetron kawin gantung Nathalie Sarah. Ah mana nu bener ieu teh? Keun we , matak disangka mirip artis ge meureun uing teh geulis. Paingan atuh saban aya lalaki teu kolotna teu budakna teu aki-akina sok marelong wae ka uing. Malahan guru olahraga uing pa' Somad song olohok lamun uing keur make kaos jeung calana trening teh, kitu deui pa Kardi guru matematika, tara ieuh nyarekan mun uing teu ngerjakeun peerna, malahan sabalikna sok mere pijawabeunana. Ah boa boa naksir ka uing, tapi maenya aya guru bogoh ka murid.

Bodi okeh, panampilan okeh tapi naha ngaran uing bet Karsih, teu mecing teuing jeung teu gaul. Heueuh nu kitu tea mah bapa uing, mere ngaran budak teh jangji jle wae, cik atuh mere ngaran teh nu rada komersil Desi, Dona, atawa Euis aya saleuheung. Teu kabayang mun engke lulus ti SMEA, heug ngalamar gawe jadi sekertaris. Kira kira ditarima kitu jadi sekertaris?

Keun wae, da ceuk mang Shakespir ge, cenah apa arti sebuah nama, batur ge aya nu ngarana Casingkem geuning teu disangka sangka bisa sasalaman jeung ibu persiden tur naek pasawat ti Riyad ka Jakarta kalayan haratis. Sabalikna nu ngarana hade, tingkah polahna loba nu teu hade malah unggal poe jadi tontonan batur di acara Buser, Patroli, jeung Sergap. Mun seug uing siga kitu, mana teuing pada ngajejelehna. Teu jauh ti ngaran Karsih. "Karsih-Karsih.... karsihan deh luh !" Kitu meureun sing kecewisna batur.

Kawas geus diatur tidituna, nurubcupu deuih boga kabogoh teh ngarana Dudun, najan ngarana teu sakeren Thomas Djhorgy, tapi tagogna mah beda ipislah jeung Anjasmara mah. Malah sok seuri sorangan ngaran papanjangna teh sarua deuih, ari uing Karsih Setiawati ari kabogoh uing mah Dudun Setiawan. Enya sarua tipe satia. Buktina basa Aa Dudun ngajak nyalingker heula kapipir wc sakola, uing teh teu nolak da bakating ku satia tea. Teu pira di pipir wc teh, ngan ukur titah ngadengekeun manehna ngahariring laguna Obbie Mesakh, nu kawas kieu tea geuning.
" Kisah Karsih di sekolah tak kan terlupa...tiada kisah paling indah kisah Karsih di sekolah..tiada kisah paling indah kisah Karsih di sekolah !"
Nya kuing teh dialokan kawas kieu.
" Malu aku malu pada semut merah, yang berbaris didinding, seakan curiga, sedang apa disana? Sedang ngabuburit jawabku!"

Harianeun kabogoh teh, batur mah ngajak ngabuburit teh ka mol, ieu mah ngajak nyalingker kapipir wc sakola. Kumaha mun geus dur bedug magrib, heug euweuh jeung ngabatalan, ari pokna teh ngagampangkeun pisan.
" Gampang atuh urang silih cabut bulu irung we !"
Puguh irung uing mah tibaheula ge euweuh buluan, kitu deui bulu sejenna can jadi. Teu percaya ? Pek we toong mun uing keur mandi ! Bit ketah.